Nettbrett i filmutdanning

Den siste tiden har sett en voldsom økning i antall nettbrett som brukes på Filmskolen, både blant studenter og ansatte.  Det samme skjer på Høskolen i Lillehammer generelt, og IT avdelingen har nå kommet med en anbefaling.

Denne anbefalingen gjelder ikke ansatte eller studenter på Filmskolen.  Selv om Android er et meget godt operativsystem finnes det per dd. ikke nok filmrelaterte apps til den platformen.  De aller fleste som lager apps som kan brukes i filmindustrien lager dem kun for iOS (dvs. iPad).

En kort liste er:

  • Filmproduksjon krever avanserte og spesialiserte planleggingsverktøy, og standarden i norsk og internasjonal filmproduksjon er MovieMagic Scheduling.  http://www.entertainmentpartners.com/Content/Products/Scheduling.aspx   I dag finnes en mobilversjon til iPad (http://www.entertainmentpartners.com/Content/Products/SchedulingToGo.aspx) men ikke Android.
  • Final Draft, manusformatteringsprogrammet som brukes i filmindustrien finnes ikke som fullverdig mobilversjon enda, men de har laget en iPad app som kan lese .fdx filer. www.finaldraft.com
  • Celtx, et populært open-source alternativ til MovieMagic og Final Draft har laget 2 iPad apper http://www.celtx.com/mobile.html og har nylig gitt ut en Android-versjon av script editoren, men funksjonaliteten er noe mindre enn på iOS.
  • Avid, redigeringsprogrammet som brukes av de fleste i Filmbransjen, lanserte nylig en iPad app. http://itunes.apple.com/app/avid-studio/id491113378?intcmp=AV-HP-S2&mt=8
  • pCAM, kanskje det mest brukte mobile verktøy for filmfotografer siden det ble lansert for Palm i 1998, finnes kun til iOS http://www.davideubank.com/Good_Focus/pCAM_Film+Digital_Calculator.html
  • Keyframe cam report, en digital camera rapport til iOS.
    http://itunes.apple.com/no/app/keyframe-cam-report/id336801525?l=nb&mt=8
  • Sound Report Writer http://itunes.apple.com/no/app/sound-report-writer/id492004803?l=nb&mt=8

Det finnes en lang rekke andre; dette er bare et lite utvalg.

De som vil ha et nettbrett som kan brukes i filmsammenheng bør dermed skaffe seg iPad i denne omgang. Hvis dette endrer seg i fremtiden vil det opplyses om det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php