Jeg ble ledet til denne bloggen via en av mine medstudenter i #etmooc, en online utforskelse av utdanning, teknologi og media. (www.etmooc.org). Akkurat nå handler det om “the open movement”. Samtidig har jeg nylig leste en del av det som er skrevet om Google Glass, og hvordan det kan påvirke oss når vi plutselig vet at alt vi gjør og sier kan bli tatt opp og lagret.

Det er mange år siden jeg leste Foucault, men han virker mer relevant nå enn da jeg leste ham på 80-tallet.

css.php