Kjære Bjørnar Moxnes

I Klassekampen varser Rødts leder Bjørnar Moxnes en fornyelse av partiet. Dette er en nyhet som jeg, og sikkert andre på venstresiden av norsk politikk, hilser velkommen.

I den anledning har jeg, helt uoppfordret og kanskje uønsket, lyst til å komme med noen råd, i en ganske tilfeldig rekkefølge…

  1. Vær tydelig på at partiet representerer et anti-kapitalistisk prosjekt. Venstesiden, både i Norge og resten av den vestlige verden, har bommet grovt på dette etter finanskrisen, og har i stedet overlatt premissene for diskusjonen til kapitalistene. Dette må endres.

  2. Ikke vær redd for fra alle etter evne, til alle etter behov. Det sosialdemokratiske likhetsprosjektet er nå, og har alltid vært, dødfødt. Vi er ikke like, hverken i evner eller behov, og et rettferdig samfunn tar hensyn til dette. Og hele poenget med sosialisme er, tross alt, rettferdighet.

  3. Dette er veien det kapitalistiske samfunnet går. Ikke la folk eller medier glemme det.

  4. Folk er opptatt av individuell frihet, og i dagens vestlige land har høyresiden kuppet eierskap til dette. Samtidig vet både du og jeg at det er sosialisme som til slutt vil lede til reell frihet og ikke den illusoriske frihet kapitalismen lover. Rødt må gjenerobre frihetsbegrepet. Snakk om den frihet som kommer i et samfunn som ikke er basert på profitt og materialisme.

  5. Hvis du anklages for naivitet og utopi er svaret "og hva er galt med det?" Hvis mennesker ikke hadde turt å drømme om å skape en bedre fremtid hadde vi fremdeles sittet i huler. I dag sitter vi i en meget behagelig hule, men vi må tørre å drømme om å skape noe bedre.

  6. På verdensbasis er Norge priviligert og rikt. Vi nyter meget godt av kapitalismens goder, og vil nødig gi dem fra oss. Snakk om dette, og inviter til diskurs om hvordan vi – som er en del av problemet – kan være med på å skape løsningen. Ikke bare for oss selv men for alle.

  7. Uansett hva du gjør kommer folk til å forsøke å koble et moderne sosialistisk prosjekt med sovjet-diktaturene. Le av dem. Rist på hodet. Uttal deg om hvordan det er leit dine politiske motstandere sitter fast i holdninger fra 80-tallet.

  8. Vær prinsippfast men konstruktiv og samarbeidsvillig.

  9. "Sosialist" og "venstreradikal" er hedersbetegnelser. Bruk dem selv, høyt og ofte, så mister andre muligheten til å bruke dem som skjellsord.

Der. 9 korte råd. Ta dem for det de er verdt…

I solidaritet,
Fredrik Graver

css.php