Why resist?

This piece pretty well sums up why I feel a need to call to action in the wake of Trump’s election. If we accept what’s happened and meekly watch what happens next, we will be complicit in the inevitable disaster that overtakes the world. We need to lift voices – both our own and those…

Continue Reading

Acceptance? Hell, no!

Reconciliation? Acceptance? No. Somehow a bigoted, racist, misogynist asshole has managed to position himself as the voice of the disenfranchised and rise to perhaps the most powerful position in the world. In Europe, his ideological bedmates are doing the same and will attempt to replicate his success. We cannot allow this. We must not allow…

Continue Reading

Kjære Bjørnar Moxnes

I Klassekampen varser Rødts leder Bjørnar Moxnes en fornyelse av partiet. Dette er en nyhet som jeg, og sikkert andre på venstresiden av norsk politikk, hilser velkommen. I den anledning har jeg, helt uoppfordret og kanskje uønsket, lyst til å komme med noen råd, i en ganske tilfeldig rekkefølge… Vær tydelig på at partiet representerer…

Continue Reading

Impotent fury

Most of you have probably caught all or some of this http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data Everything we write on Facebook, search on Google, say on Skype, etc. can potentially be spied on by the US government. This is not a surprise, really. We’ve slowly been moving towards the panopticon society for a while now, but it’s a rude…

Continue Reading

Jeg ble ledet til denne bloggen via en av mine medstudenter i #etmooc, en online utforskelse av utdanning, teknologi og media. (www.etmooc.org). Akkurat nå handler det om “the open movement”. Samtidig har jeg nylig leste en del av det som er skrevet om Google Glass, og hvordan det kan påvirke oss når vi plutselig vet…

Continue Reading

Nettbrett i filmutdanning

Den siste tiden har sett en voldsom økning i antall nettbrett som brukes på Filmskolen, både blant studenter og ansatte.  Det samme skjer på Høskolen i Lillehammer generelt, og IT avdelingen har nå kommet med en anbefaling. Denne anbefalingen gjelder ikke ansatte eller studenter på Filmskolen.  Selv om Android er et meget godt operativsystem finnes…

Continue Reading

Stillhet

Det har vært meget stille på denne fronten de siste månedene, ser jeg. En av grunnene er at jeg har skiftet jobb – jeg er ikke lenger MK-lærer men har blitt undervisningsleder ved Den norske filmskolen.

Continue Reading

Filmdistribusjon og piratkopiering

Som alle andre underholdningsindustrier sliter filmindustrien med å finne en modell som fungerer i en digital hverdag. Den tradisjonelle distribusjonsmetoden med kinovisning, fulgt av DVD-salg og så til slutt fjernsynsvisning er fremdeles benyttet av de fleste, men studioene føler seg truet av ulovlige digitale kopier som dukker opp på diverse steder på internett. En av…

Continue Reading