Biosphere 2013: a play

Back in 1992, while I was active at The Union Theatre, I co-created a weekly, dystopian science fiction serial called Biosphere. The title was inspired by Ed Bass’ Biosphere 2 project (which I did not know was still active!) and the content by a conviction that the world was increasingly controlled by corporate entities more…

Continue Reading

Kjære Bjørnar Moxnes

I Klassekampen varser Rødts leder Bjørnar Moxnes en fornyelse av partiet. Dette er en nyhet som jeg, og sikkert andre på venstresiden av norsk politikk, hilser velkommen. I den anledning har jeg, helt uoppfordret og kanskje uønsket, lyst til å komme med noen råd, i en ganske tilfeldig rekkefølge… Vær tydelig på at partiet representerer…

Continue Reading

Impotent fury

Most of you have probably caught all or some of this http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data Everything we write on Facebook, search on Google, say on Skype, etc. can potentially be spied on by the US government. This is not a surprise, really. We’ve slowly been moving towards the panopticon society for a while now, but it’s a rude…

Continue Reading

Jeg ble ledet til denne bloggen via en av mine medstudenter i #etmooc, en online utforskelse av utdanning, teknologi og media. (www.etmooc.org). Akkurat nå handler det om “the open movement”. Samtidig har jeg nylig leste en del av det som er skrevet om Google Glass, og hvordan det kan påvirke oss når vi plutselig vet…

Continue Reading

Nettbrett i filmutdanning

Den siste tiden har sett en voldsom økning i antall nettbrett som brukes på Filmskolen, både blant studenter og ansatte.  Det samme skjer på Høskolen i Lillehammer generelt, og IT avdelingen har nå kommet med en anbefaling. Denne anbefalingen gjelder ikke ansatte eller studenter på Filmskolen.  Selv om Android er et meget godt operativsystem finnes…

Continue Reading

Film school pedagogy – a preamble to some musings.

In the last few months I find myself increasingly engaged in discussions about film school pedagogy and, more specifically, the dearth of literature devote to this topic. From what I can tell there are three published works about Film Schools and how they structure their education. Heidi Philipsen of The University of Southern Denmark published…

Continue Reading

Et (lite) irritasjonsmoment

I lørdagsutgaven av Klassekampen er det en profil av en eller annen interessant person, som vanligvis dekker en 3-4 avissider.  En liten del av denne profilen er en liten faktaboks med spørsmål og svar, hvor et av spørsmålene er om “siste kulturopplevelse”.  Her nevner folk alltid ting som konserter, teater, kunstustillinger, og så videre. Jeg…

Continue Reading